Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

67N Service Group Oy

Kallontie 916

99110 Kaukonen

puh 040-6709904

REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ

Lauri Snell

lauri@67nservicegroup.com

REKISTERIN NIMI

67N Service Group Oy:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

67N Service Group Oy:n markkinointi ja taloushallinto

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakassuhteen hoitaminen, palvelun toteuttaminen sekä asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää asiakkaan nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen, yrityksen nimen, osoitteen, laskutustiedot sekä sopimus- ja tilaustiedot.

Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkailta saadut tiedot sopimuksista, rekisteröitymisestä, puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla ja muulla vastaavalla tavalla.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmiin ja ne on suojattu siten, että asiaankuulumattomilla tahoilla ei ole pääsyä rekisteritietoihin. Tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan 67N Service Groupin asiakasrekisteristä vastaavat henkilöt.

TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS JA KORJAAMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Hänellä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjattavat tiedot. Tarkastuspyyntö sekä korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisena rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

TIETOJEN POISTAMINEN

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta.

MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mm. suoramarkkinointia varten.